Κλείσιμο

Επικοινωνία

Family Pack - 12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Family Pack

€ 14,90/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Family Pack - 24μηνη δέσμευση

ΝΕΑ Προσφορά

€ 14,90/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Cinema Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Cinema Pack

€ 17,90/μήνα € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Cinema Pack - 24μηνη δέσμευση

ΝΕΑ Προσφορά

€ 17,90/μήνα € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Sports Pack-12μηνη δέσμευση *

Δείτε τα κανάλια του Sports Pack

€ 24,90/μήνα * € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ *

Sports Pack - 24μηνη δέσμευση *

ΝΕΑ Προσφορά

€ 22,90/μήνα * € 22,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ *

Full Pack-12μηνη δέσμευση *

Δείτε τα κανάλια του Full Pack

€ 26,90/μήνα * € 26,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ *

Full Pack - 24μηνη δέσμευση*

ΝΕΑ Προσφορά

€ 24,90/μήνα * € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ *

Adult Pack (προαιρετικό πακέτο)

Δείτε τα κανάλια του Adult Pack

€ 7,90/μήνα € 7,90/μήνα

Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία OTE Cinema On Demand

Υπηρεσία ενοικίασης ταινιών

€ 0,75-€ 4,50/ταινία € 2,49-€ 3,49/ταινία

Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 0/μήνα € 0/μήνα

Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 3/μήνα € 4/μήνα

Τηλεχειριστήριο Αποκωδικοποιητή ΟΤΕ ΤV

Τιμή αγοράς

€ 17,00 € 11,90

* Οι τιμές για τα Full Pack και Sports Pack ισχύουν από 20/8 για νέους και υπάρχοντες πελάτες, στα πλαίσια της αναβάθμισης και του εμπλουτισμού του περιεχομένου.

Οι τιμές για τον OTE TV Μέσω Δορυφόρου για πελάτες που δεν είναι κάτοχοι οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ από 20/8 είναι:

Family Pack: €18,63/μήνα 
Cinema Pack: €22,38/μήνα
για το Sports Pack: € 28,63/μήνα για 24μηνη δέσμευση ή € 31,13/μήνα για 12μηνη δέσμευση
για το Full Pack: € 31,13/μήνα για 24μηνη δέσμευση ή € 33,63/μήνα για 12μηνη δέσμευση 

Οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν στα πακέτα 24μηνης δέσμευσης έως τις 19/8 και να έχουν όφελος:

2,00€/μήνα για πελάτες ΟΤΕ  ή
2,50€/μήνα για μη κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ.

Εάν κάποιος πελάτης επιθυμεί να ενταχθεί στην αντίστοιχη προσφορά 24μηνης δέσμευσης άμεσα αυτό είναι εφικτό και πριν τις 20/8. Οι πελάτες μπορούν εναλλακτικά από τις 20/8/2015 έως τις 20/10/2015 να κάνουν υποβάθμιση σε πακέτο OTE TV χαμηλότερης τιμής ή να καταγγείλουν τη σύμβαση αζημίως ακόμη και εντός της δέσμευσης τους.

Έως τις 19/8 οι τιμές για τα Sports Pack και Full Pack είναι:

- για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ 

για το Sports Pack: € 19,90/μήνα για 24μηνη δέσμευση ή 12μηνη δέσμευση
για το Full Pack: € 21,90/μήνα για 24μηνη δέσμευση ή 12μηνη δέσμευση

- για τον OTE TV Μέσω Δορυφόρου για πελάτες που δεν είναι κάτοχοι οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ είναι:

Sports Pack: €24,88/μήνα
Full Pack: €27,38/μήνα

Για τον OTE TV Μέσω Δορυφόρου απαιτείται κεραιοσύστημα δορυφορικής λήψης. Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα ΟΤΕ είναι €84,99 (τιμή εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ΟΤΕ €50 +  τιμή κεραιοσυστήματος 60εκ. €34,99). Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 60εκ., μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου, β) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του Πελάτη γ) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα δ) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά του OTE TV Μέσω Δορυφόρου. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.

Μέγιστη απόσταση εξυπηρέτησης από τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες είναι 20χλμ. πέραν των οποίων καταβάλλεται σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα αν το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού απέχει από την έδρα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων  περισσότερο από είκοσι  χιλιόμετρα (20 χλμ.)  και  δεν συμπεριλαμβάνεται  στις  περιοχές  που εξυπηρετούν οι Εγκαταστάτες, τότε  είναι στη  διακριτική  του  ευχέρεια  να  ζητήσει  από  τον  Συνδρομητή  ως πρόσθετη  αμοιβή  για τα  έξοδα  μετακίνησης  το  ποσό  των  0,80€/χλμ.  πλέον  των 20 χιλιομέτρων  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α, υπολογιζόμενο για την πέραν των 20 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα του Εγκαταστάτη  ως  το  χώρο  εγκατάστασης  του  Συνδρομητή  σε  απλή  διαδρομή (π.χ.  εάν  η  απόσταση  μεταξύ  της  έδρας  του  εγκαταστάτη  και  του  χώρου  του Συνδρομητή είναι 43 χλμ, η χιλιομετρική αποζημίωση θα είναι (43-20) Χ 0,8€ = 18,4€. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται να ζητήσει και στην περίπτωση που κληθεί να μεταβεί στο Συνδρομητή για συντήρηση/αποκατάσταση  βλάβης μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το τέλος άσκοπης μετάβασης του εξουσιοδοτημένου εγκαταστάτη είναι 20€.  

Για τον OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης μπορείτε να αιτηθείτε προαιρετικά εγκατάσταση από τεχνικό ΟΤΕ. Η τιμή για τα Τέλη Εγκατάστασης του OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης είναι €55,34.

Όροι και προϋποθέσεις αγοράς: 
1. Ο OTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη παραμονή. Η ειδική τιμή για πελάτες ΟΤΕ ισχύει για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης OTE TV, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει: α) σε περίπτωση καταγγελίας κατά το πρώτο εξάμηνο ποσό ίσο με το σύνολο των Συνδρομών έξι (6) μηνών,  β) σε περίπτωση καταγγελίας κατά το δεύτερο εξάμηνο τις υπολειπόμενες μηνιαίες Συνδρομές μέχρι το πέρας της ελάχιστης διάρκειας  δέσμευσης.

Για την ειδική προσφοράς 14μηνης δέσμευσης με 2 μήνες δωρεάν, σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης OTE TV, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει: α) σε περίπτωση καταγγελίας κατά το πρώτο οκτάμηνο ποσό ίσο με το σύνολο των Συνδρομών έξι (6) μηνών,  β) σε περίπτωση καταγγελίας μετά το πρώτο οκτάμηνο τις υπολειπόμενες μηνιαίες Συνδρομές μέχρι το πέρας της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης της ειδικής προσφοράς.

Για την ειδική προσφορά 24μηνης δέσμευσης, σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει για συνδέσεις από 20/8 το ποσό των 125€ (με ΦΠΑ) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 24μηνο.

Η  πρόσθετη υπηρεσία Adult, είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας Adult πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με τη συνδρομή ενός (1) μήνα συνολικά.

Oι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

2. Για τη λειτουργία του OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης απαιτείται επιπλέον συμβατό modem/router και αποκωδικοποιητής, ενώ για τη λειτουργία του OTE TV Μέσω Δορυφόρου, απαιτείται αποκωδικοποιητής και  κεραιοσύστημα.

3. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος μηναία τιμής εκμίσθωσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης ΟΤΕ TV.

Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται στον ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: €99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και €169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.

4. Η μετάδοση των καναλιών σε High Definition γίνεται στον OTE TV Μέσω Δορυφόρου & για πελάτες VDSL(βάσει διαθεσιμότητας στη γραμμή τους).

5. Οι υπηρεσίες ΟΤΕ Replay TV είναι διαθέσιμες μόνο στον OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης.

6. Το Adult Pack περιλαμβάνει τα κανάλια Sirina TV HD, Hustler TV HD, Penthouse HD1 & Private TV.

7. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας OTE Cinema On Demand. Για τον OTE TV Μέσω Δορυφόρου δεν περιλαμβάνει το κόστος αποστολής SMS ή κλήσης από κινητό προς το τηλεφωνικό νούμερο 210 6100300.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης από παιδιά κάτω των τριών ετών, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά αυτών των ηλικιών, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών όπως παθητικότητα, καθυστερήσεις στην ομιλία, εκνευρισμό, διαταραχές κατά τον ύπνο, προβλήματα συγκέντρωσης και εξάρτηση από την τηλεοπτική οθόνη.

Family Pack - 12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Family Pack

€ 14,90/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Family Pack - 24μηνη δέσμευση

ΝΕΑ Προσφορά

€ 14,90/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Cinema Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Cinema Pack

€ 17,90/μήνα * € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ *

Cinema Pack - 24μηνη δέσμευση

ΝΕΑ Προσφορά

€ 17,90/μήνα € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Sports Pack-12μηνη δέσμευση *

Δείτε τα κανάλια του Sports Pack

€ 24,90/μήνα € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Sports Pack - 24μηνη δέσμευση *

ΝΕΑ Προσφορά

€ 22,90/μήνα € 22,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Full Pack-12μηνη δέσμευση *

Δείτε τα κανάλια του Full Pack

€ 26,90/μήνα € 26,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Full Pack - 24μηνη δέσμευση*

ΝΕΑ Προσφορά

€ 24,90/μήνα € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Adult Pack (προαιρετικό πακέτο)

Δείτε τα κανάλια του Adult Pack

€ 7,90/μήνα € 7,90/μήνα

Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία OTE Cinema On Demand

Υπηρεσία ενοικίασης ταινιών

€ 0,75-€ 4,50/ταινία € 2,49-€ 3,49/ταινία

Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 0/μήνα € 0/μήνα

Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 3/μήνα € 4/μήνα

Τηλεχειριστήριο Αποκωδικοποιητή ΟΤΕ ΤV

Τιμή αγοράς

€ 17,00 € 11,90