Κλείσιμο

Επικοινωνία

Family Pack - 12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Family Pack

€ 18,63/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Family Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 18,63/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Cinema Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Cinema Pack

€ 22,38/μήνα € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Cinema Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 22,38/μήνα € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Sports Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Sports Pack

€ 31,13/μήνα € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Sports Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 28,63/μήνα € 22,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Full Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Full Pack

€ 33,63/μήνα € 26,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Full Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 31,13/μήνα € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Adult Pack (προαιρετικό πακέτο)

Δείτε τα κανάλια του Adult Pack

€ 7,90/μήνα € 7,90/μήνα

Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία OTE Cinema On Demand

Υπηρεσία ενοικίασης ταινιών

€ 1,49-€ 4,50/ταινία € 1,49-€ 4,50/ταινία

Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 0/μήνα € 0/μήνα

Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 3/μήνα € 3/μήνα

Τηλεχειριστήριο Αποκωδικοποιητή ΟΤΕ ΤV

Τιμή αγοράς

€ 11,90 - € 17,00 € 11,90

Η υπηρεσία OTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24μηνη παραμονή.
Οι παραπάνω τιμές για πελάτες ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου ισχύουν για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ. Οι αντίστοιχες τιμές για πελάτες που δεν είναι κάτοχοι οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης είναι ίδιες με τις τιμές OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης που παρουσιάζονται στον πίνακα. 
Μετά τους 24 μήνες οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο:
Για πελάτες OTE TV Μέσω Δορυφόρου κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE, για το Sports pack στα 24,90 €/μήνα και για το Full Pack στα 26,90 € /μήνα.
Για πελάτες OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και για πελάτες OTE TV Μέσω Δορυφόρου μη κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE, για το Sports Pack στα 31,13€/μήνα και για το Full Pack στα 33,63 €/μήνα

Όροι και προϋποθέσεις αγοράς για Οικιακά Πακέτα:
1. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης OTE TV, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει: Για τις προσφορές 24μηνης δέσμευσης,  το ποσό των 125 € (με ΦΠΑ) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 24μηνο. Για τις προσφορές 12μηνης δέσμευσης το ποσό των 100 € (με ΦΠΑ) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο.
Η πρόσθετη υπηρεσία Adult, είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας Adult πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής
2. Για τη λειτουργία του OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης απαιτείται επιπλέον συμβατό modem/router και αποκωδικοποιητής, ενώ για τη λειτουργία του OTE TV Μέσω Δορυφόρου, απαιτείται αποκωδικοποιητής και κεραιοσύστημα. Επιπλέον, για λειτουργία Hybrid απαιτείται σύνδεση xDsl internet ΟΤΕ, ή άλλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας.
Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα ΟΤΕ είναι € 84,99 (τιμή εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ΟΤΕ € 50 + τιμή κεραιοσυστήματος 60εκ. € 34,99). Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 60εκ., μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου, β) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του Πελάτη γ) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα δ) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά του OTE TV Μέσω Δορυφόρου. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.
Μέγιστη απόσταση εξυπηρέτησης από τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες είναι 30χλμ. πέραν των οποίων καταβάλλεται σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα αν το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού απέχει από την έδρα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων περισσότερο από είκοσι χιλιόμετρα (30 χλμ.), τότε είναι στη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσει από τον Συνδρομητή ως πρόσθετη αμοιβή για τα έξοδα μετακίνησης το ποσό των 0,80 €/χλμ. πλέον των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, υπολογιζόμενο για την πέραν των 30 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα του Εγκαταστάτη ως το χώρο εγκατάστασης του Συνδρομητή σε απλή διαδρομή (π.χ. εάν η απόσταση μεταξύ της έδρας του εγκαταστάτη και του χώρου του Συνδρομητή είναι 53 χλμ, η χιλιομετρική αποζημίωση θα είναι (53-30) Χ 0,8€ = 18,4€. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται να ζητήσει και στην περίπτωση που κληθεί να μεταβεί στο Συνδρομητή για συντήρηση/αποκατάσταση βλάβης μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το τέλος άσκοπης μετάβασης του εξουσιοδοτημένου εγκαταστάτη είναι 20 €.
Για τον OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης μπορείτε να αιτηθείτε προαιρετικά εγκατάσταση από τεχνικό ΟΤΕ. Η τιμή για τα Τέλη Εγκατάστασης του OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης είναι € 55,34.
3. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης ΟΤΕ TV.
Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται στον ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και € 169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.
4. Η μετάδοση των καναλιών σε High Definition γίνεται στον OTE TV Μέσω Δορυφόρου & για πελάτες στον OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης σε πελάτες VDSL (βάσει διαθεσιμότητας στη γραμμή τους).
6. Το Adult Pack περιλαμβάνει τα κανάλια Sirina TV HD, Hustler TV HD, Penthouse HD1 & Private TV.
7. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας OTE Cinema On Demand.
8.Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης από παιδιά κάτω των τριών ετών, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά αυτών των ηλικιών, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών όπως παθητικότητα, καθυστερήσεις στην ομιλία, εκνευρισμό, διαταραχές κατά τον ύπνο, προβλήματα συγκέντρωσης και εξάρτηση από την τηλεοπτική οθόνη.

Family Pack - 12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Family Pack

€ 18,63/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Family Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 18,63/μήνα € 14,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Cinema Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Cinema Pack

€ 22,38/μήνα € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Cinema Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 22,38/μήνα € 17,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Sports Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Sports Pack

€ 31,13/μήνα € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Sports Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 28,63/μήνα € 22,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Full Pack-12μηνη δέσμευση

Δείτε τα κανάλια του Full Pack

€ 33,63/μήνα € 26,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Full Pack - 24μηνη δέσμευση

 

€ 31,13/μήνα € 24,90/μήνα για πελάτες ΟΤΕ

Adult Pack (προαιρετικό πακέτο)

Δείτε τα κανάλια του Adult Pack

€ 7,90/μήνα € 7,90/μήνα

Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία OTE Cinema On Demand

Υπηρεσία ενοικίασης ταινιών

€ 1,49-€ 4,50/ταινία € 1,49-€ 4,50/ταινία

Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 0/μήνα € 0/μήνα

Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

€ 3/μήνα € 3/μήνα

Τηλεχειριστήριο Αποκωδικοποιητή ΟΤΕ ΤV

Τιμή αγοράς

€ 11,90 - € 17,00 € 11,90